TRANG CHỦ >> Thông tin doanh nghiệp
Công ty Cổ phần ACG PACIFIC
Đăng ký Kinh doanh số: 0105306757
Văn phòng: Phòng 504 - Tòa nhà C5 - Nguyễn Cơ Thạch - Mỹ Đình - Hà Nội
Nhà máy sản xuất: Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội
Hotline: 0949.23.60.60
Điện thoại: 84-4.62872294 . Fax: 84-4.62694128
Website: www.acgpacific.vn

Hồ sở năng lực
https://drive.google.com/open?id=0B8eajbIKkXOuNmwtY0hTNENidmc

Hình ảnh nhà máy sản xuất
http://acgpacific.vn//Hoat-dong-San-xuat/Nha-may-san-xuat/203/196/1436..html
»
Gửi cho bạn bè
»
Trở lại
Thông tin doanh nghiệp
Lĩnh vực hoạt động
Định hướng kinh doanh
Copyright © 2011 ACG pacific. All Rights Reserved.  
Địa chỉ: Phòng 704 - Tòa nhà C5 - Nguyễn Cơ Thạch - Mỹ Đình - Hà Nội  
Điện thoại: 84-4.62872294 . Fax: 84-4.62694128  
Email: info@acgpacific.vn  
Hotline: 0949 23 60 60 Yahoo